Кариери

Home/Кариери
Кариери 2019-12-03T17:08:49+00:00
  1. Обява прослушване за длъжност Оркестрант – цигулка

Софийската филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант /Тутист/ – Цигулка за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.

Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование, специалност цигулка.
Начин на определяне на професионална компетентност:
– провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
1. Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
2. Копие от диплома за завършено музикално образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 23.01.2020 г., на адрес: София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail
auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916.
*Нотният материал за оркестрови трудности се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.

Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:

Задължителна програма:
Й. С. Бах – Сонати и партити за соло цигулка – 2 части, бърза и бавна – (Без фуга)
В. А. Моцарт – Концерт за цигулка, I част


Оркестрови трудности:
материала за I-ва цигулка – С. Прокофиев – Сюита „Ромео и Жулиета” – Смъртта на Тибалт – от началото до цифра 79
материала за
I -ва цигулка – Р. Щраус – „Дон Жуан” от началото до 13 такт – (Буква С)
материала за
II-ра цигулка – Менделсон- скерцо от Сън в лятна нощ

Материала за II-ра цигулка – Моцарт – симф.39 – част 4

Прима виста

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

Прослушването ще се състои на 27.01.2020 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала „България“ – вход от ул. „Г. Бенковски“ №1.

На допуснатите до участие кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на прослушването.

Комисия провежда прослушването и издава протокол, в който отразява оценката от представянето на кандидатите. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в петдневен срок от провеждането му.
Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретното прослушване.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на прослушване с тях, както и за евентуално сключване на трудов договор.

Mатериал за прослушването

––-

Обява прослушване за позиция Солист-оркестрант– Първа валдхорна

Софийската филхармония обявява прослушване за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър за Солист-оркестрант– Първа валдхорна – 1 /една/ щатна бройка;

 1. Изисквания за заемане на длъжността : средно или висше музикално образование.
  Начин на определяне на професионална компетентност:
  – провеждане на индивидуално прослушване.
  Необходими документи за кандидатстване:
  За участие в прослушването е необходимо да изпратите следните документи:
  – Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
  – Копие от диплома за завършено музикално образование.
  Моля да изпратете документите за кандидатстване в срок до 10.12.2019 г. на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-еmail : 
  auditions.sofiaphil@gmail.com

За информация – тел.: 029871916, 0877204673.

При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*.

*Нотният материал се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

Послушването ще се състои на 13.12.2019 г. /петък/ от 14.00 часа в зала „България“– вход от ул. „Г. Бенковски“ №1.

Комисия провежда прослушването и издава протокол, в който отразява оценката от представянето на кандидатите. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в петдневен срок от провеждането му.
Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретното прослушване.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на прослушване с тях, както и за евентуално сключване на трудов договор.

Maтериал за прослушването